บริการไปรษณีย์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

ที่ตั้ง:
ชั้น 1 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารติดกับห้องปฐมพยาบาล
99 หมู่ 3 อาคารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

เปิดให้บริการ: 
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. / วันเสาร์  เวลา 08.30 น. – 12.00 น. 
(หยุดทำการทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามที่รัฐบาลประกาศ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
โทร. 0-7425-1208

ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่มีบริการสุดพิเศษพร้อมเชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าด้วยกัน สำหรับบริการไปรษณีย์ ภายใต้คอนเซปต์ที่ชื่อว่า "ไปรษณีย์ไทย บริการด้วยใจ เชื่อมไทย เชื่อมโลก" บริการของทางไปรษณีย์ประกอบด้วย บริการทางด้านการสื่อสาร การขนส่ง ด้านการเงิน ค้าปลีก สินค้าของไปรษณีย์ รวมถึงตราไปรษณียากรต่าง ๆ เป็นต้น เปิดให้บริการตั้งแต่ 8.30 - 20.00 น.


บริการทางไปรษณีย์
 • ​  แสตมป์สะสม
 • ​  แสตมป์
 • ​  พัสดุไปรษณีย์
 • ​  ลงทะเบียน
 • ​  EMS

บริการด้านการเงิน
 •  ตั๋วแลกเงิน
 • ​ ธนาณัติ - ธรรมดา
 •  ธนาณัติ - ออนไลน์

Pay at Post
 •  ค่าสาธารณูปโภค
 • ​ สินเชื่อ
 • ​ บริการรับชำระค่าบัตรเครดิต

บริการอื่นๆ
 •  กล่องไปรษณียภัณฑ์
 • ​ ซองจดหมาย
 •  จำหน่ายรหัสเติมเงินมือถือ